Setting terapeutyczny

Proces psychoterapii przebiega w settingu terapeutycznym, który odpowiada nurtowi prowadzonej terapii. Setting w psychoterapii przyjęło się utożsamiać z umową / kontraktem terapeutycznym, czyli ustaleniami czynionymi przez terapeutę i pacjenta przed rozpoczęciem psychoterapii. Obie strony omawiają zasady, na których będzie opierała się praca terapeutyczna. Setting zawiera: 

  1. ilość sesji w tygodniu
  2. terminy sesji
  3. miejsce spotkań
  4. zasady płatności ( na przykład ilość bezpłatnych odwołań sesji)
  5. sposób pracy terapeuty (w jakim nurcie pracuje)
  6. kwestie urlopowe 

Setting to coś więcej niż tylko kwestie organizacyjne, to rama, to także przestrzeń fizyczna, interpersonalna i psychiczna, w której zachodzi psychoterapia. Jej istotnym, ale nie jedynym, elementem jest kontrakt terapeutyczny. Setting w psychoterapii psychodynamicznej to zasady i warunki procesu psychoterapeutycznego, a przyglądanie się relacji pacjenta z settingiem stanowi jedno z narzędzi terapeutycznych.