Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia, która polega na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych. Oparta jest przede wszystkim na specyficznym, regularnym (cotygodniowym) kontakcie klienta z psychoterapeutą. Kontakt ten przebiega w określonych przez praktykowaną metodę terapeutyczną ramach. Od rozmowy o innym charakterze (np. z bliską osobą, przyjacielem) różni się tym, że psychoterapeuta w kontakcie z pacjentem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać zmianę psychiczną, której potrzebuje pacjent. Może to być leczeniem konkretnych, zdiagnozowanych zaburzeń, niwelowaniem objawów jak również szeroko pojętym rozwojem osobistym, zwiększaniem kompetencji emocjonalnych i poznaniem siebie. Psychoterapeuta powinien kierować się kodeksem etycznym psychoterapeuty, określanym przez Towarzystwa do którego przynależy. Jest to istotny wyznacznik – także dla pacjenta, określenie norm i zasad w kontakcie z terapeutą. Osobiście lubię porównywać proces psychoterapii do podróży, która będzie prowadziła poprzez świat i przestrzeń psychiczną pacjenta. 

Każda osoba szukająca pomocy (na przykład w formie psychoterapii) ma inną historie, inne powody i potrzeby. Mimo wielu różnic w motywacji do poszukiwania pomocy, wspólnym elementem jest to, iż psychoterapia jest interwencją w życiu pacjenta, która ma zmienić sposób funkcjonowania danej osoby i wpłynąć na sposób radzenia sobie z różnymi trudnościami, wykorzystać potencjał, poprawić jakość życia pacjenta. Psychoterapia nie jest jednorodna jako zjawisko. Istnieje wiele nurtów psychoterapii i metod jej uprawiania. Każda metoda charakteryzuje się odmiennym podejściem teoretycznym, za pomocą którego opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka, a także narzędziami i technikami, których używa w trakcie leczenia.

Rodzaje psychoterapii można podzielić ze względu na kryterium: ilości uczestników (psychoterapia indywidualna, grupowa, par, rodzin) a także czas trwania (długoterminowa, krótkoterminowa). W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 15 r.ż. Sesje odbywają się raz w tygodniu (rzadziej dwa razy w uzasadnionym przypadku lub potrzebie).

Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego) umożliwiająca dokonywanie zmian w życiu. Nie ma ustalonego terminu zakończenia psychoterapii, decyzja ta jest podejmowana wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Tego rodzaju terapia kończy się w ustalonym na jednym z pierwszych spotkań terminie.

Psychoterapia okołoporodowa jest formą interwencji terapeutycznej o innym charakterze – ze względu na specyfikę okresu w którym się odbywa. Ciąża i pierwszy rok życia dziecka -okres okołoporodowy (perinatalny) to czas znaczących przemian w życiu kobiety. Stosunkowo często zdarza się, że kobiety w ciąży doświadczają obniżenia nastroju, odczuwają niepokój, przygnębienie lub silny lęk przed porodem. Także po porodzie mamy mogą doświadczać obniżonego nastroju lub zmagać się z depresją poporodową, sam poród może być doświadczeniem trudnym lub nawet traumatycznym. Psychoterapia jest formą pomocy dla kobiet, które odczuwają, że muszą konkurować ze swoją matką (lub teściową) także którym trudno znaleźć równowagę pomiędzy rolą matki a rolą żony. Dziecko poniżej dziesiątego miesiąca życia może towarzyszyć matce w trakcie sesji. Możliwe jest odbycie konsultacji przed rozpoczęciem psychoterapii na terenie domu.

Psychoterapia online jest to psychoterapia świadczona poprzez komunikator (typu Skype).Decyzję podjęcia psychoterapii w takiej formie poprzedza konsultacja indywidualna na żywo (jeśli jest to możliwe). Jest ona przeznaczona dla pacjentów mających problemy z poruszaniem się lub z innych przyczyn, które powinny zostać omówione z psychoterapeutą na konsultacji wstępnej.