Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj!

- Mark Twain

Obszary pracy

Rozwój indywidualny

Wzmacnianie odporności psychicznej, praca nad motywacją, poprawą jakości życia.

Zaburzenia osobowości

Trwałe, nieprzystosowawcze zachowania i postawy, które znacząco utrudniają funkcjonowanie.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia łaknienia (odżywiania) o podłożu psychicznym.

Zaburzenia afektywne

Chorobowo podwyższony lub obniżony nastrój.

Zaburzenia lękowe

O różnorodnym pochodzeniu, potocznie nazywane nerwicami. Dominującym objawem jest lęk.

Kryzysy życiowe

Trudne sytuacje życiowe – strata ważnej osoby, utrata pracy, rozwód, kryzysy związane z orientacją seksualną itp.

Trudności w relacjach

Trudności doświadczane w relacjach z ludźmi – w obszarze pracy zawodowej, związkach, rodzinnych.

O mnie

W Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej świadczę profesjonalną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dorosłych oraz młodzieży (od 15 r.ż).

Jestem z wykształcenia psychologiem (Uniwersytet Śląski, ukończenie studiów w 2007 r.) oraz psychoterapeutą (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończenie studiów podyplomowych w 2014 r.).

Od dwunastu lat pracuję jako psycholog – od ośmiu jako psychoterapeuta. Jestem w trakcie realizacji wymagań do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy terapeutycznej staram się rozumieć funkcjonowanie człowieka przez pryzmat psychodynamiczny i relacyjny, choć korzystam w mojej pracy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychodramy oraz specjalizacji klinicznej dla psychologów. Rozpoczęłam także szkolenie w zakresie EMDR.

Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oferta

Każde spotkanie trwa 50min i kosztuje 120zł.
Konsultacja
 • rozpoznanie potrzeb pacjenta
 • dookreślenie natury zgłaszanych trudności
 • rekomendacja dalszego postępowania
 • możliwa online
Psychoterapia
 • indywidualna
 • długoterminowa, krótkoterminowa
 • okołoporodowa- z dzieckiem do 10 mies. życia
 • także online
Porada psychologiczna
 • określenie obszaru zapotrzebowania
 • udzielenie informacji służących zaplanowaniu konkretnych działań
 • dla osób które potrzebują wskazówek, informacji
Diagnostyka psychologiczna
 • diagnoza osobowości
 • diagnoza predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziny zastępcze
 • celem jest sporządzenie opinii na temat określony przez klienta

KONTAKT

505-891-655
katarzyna.a.karbowska@gmail.com
Warszawska 31 gab. 69
Katowice (wejście od strony Francuskiej 2)
3 Maja 31/5
Sosnowiec

Współpraca