Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj!

- Mark Twain

Obszary pracy

Psychoterapia szkoleniowa

Psychoterapia szkoleniowa – jedno z wymagań wobec adepta psychoterapii w związku z certyfikacją.

Zaburzenia osobowości

Trwałe, nieprzystosowawcze zachowania i postawy, które znacząco utrudniają funkcjonowanie.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia łaknienia (odżywiania) o podłożu psychicznym.

Zaburzenia afektywne

Chorobowo podwyższony lub obniżony nastrój.

Zaburzenia lękowe

O różnorodnym pochodzeniu, potocznie nazywane nerwicami. Dominującym objawem jest lęk.

Trudności w relacjach

Trudności doświadczane w relacjach z ludźmi – w obszarze pracy zawodowej, związkach, rodzinnych.

O mnie

W Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej świadczę profesjonalną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dorosłych oraz młodzieży (od 15 r.ż). Dokonuję także diagnozy psychologicznej.

Jestem psychologiem klinicznym (Uniwersytet Śląski, studia magisterskie, szkolenie specjalizacyjne i dyplom specjalisty) oraz psychoterapeutą (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 2008 roku pracuję jako psycholog, od 2012 roku jako psychoterapeuta.

Certyfikat psychoterapeuty (o numerze 928) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskałam
w sierpniu 2021 roku.  Psychoterapeuci certyfikowani przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego są zobowiązani do spełnienia szeregu warunków, gwarantujących potwierdzenie ich wysokich kompetencji w zakresie stosowania psychoterapii. Po uzyskaniu certyfikatu są nadal zobowiązani do poddawania się superwizji oraz podlegają obligacjom wynikającym z Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W maju 2023 roku uzyskałam certyfikat Asystenta Psychodramy wydawany przez Polski Instytut Psychodramy i Psychodrama Association for Europe. E.V.

Specjalizację z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (specjalizacja kliniczna dla psychologów organizowana przez Uniwersytet SWPS w Katowicach) ukończyłam w listopadzie 2023 roku uzyskując tytuł specjalisty.

W pracy terapeutycznej staram się rozumieć funkcjonowanie człowieka przez pryzmat psychodynamiczny, choć korzystam w mojej pracy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii (evidence based psychotherapy approaches).

Od 2019 roku rozwijam się w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń związanych z traumą (PTSD,CPTSD). Uczestniczyłam w szeregu warsztatów związanych z tą tematyką, między innymi w warsztacie dotyczącym rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych za pomocą wywiadu klinicznego Trauma & Dissociation Symptoms Interview (TADS-I). Biorę udział w Programie Certyfikacyjnym zaburzeń związanych z traumą pod patronatem ESTD.

Ukończyłam szkolenie pierwszego stopnia EMDR pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (składające się z dwóch części).

Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem członkiem European Society of Trauma and Dissociation (ESTD).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez superwizora PTP oraz superwizora PTT EMDR.

Doświadczenie zawodowe do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami zdobywałam między innymi podczas staży zarówno do szkolenia psychoterapeutycznego, jak i w trakcie specjalizacji klinicznej. Pracowałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego (z dorosłymi), w ośrodku pomocy społecznej z rodzinami zastępczymi, dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w rodzinach zastępczych, dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi interwencji terapeutycznych (poradnia wczesnego wspomagania rozwoju). W obszarze edukacji pracowałam jako psycholog szkolny (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) a także jako wykładowca akademicki (prowadząc przedmioty dla studiów magisterskich: psychologia kliniczna), prowadziłam też szkolenia oraz grupy ogólnorozwojowe. Interesuje mnie psychoanaliza, neuropsychologia oraz zaburzenia neurorozwojowe u dorosłych.

Oferta

Każde spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 200 zł, można płacić przelewem, blikiem lub kartą. Umówiona konsultacja, która nie zostanie odwołana na 48h przed jej terminem jest odpłatna.
Zasady odwoływania obecności trwającego procesu psychoterapii (ich dopuszczalna ilość i czas odwoływania) zostają omówione w trakcie kontraktu i mają związek z settingiem terapeutycznym (o którym więcej można dowiedzieć się tutaj).
Konsultacja
 • rozpoznanie potrzeb pacjenta
 • dookreślenie natury zgłaszanych trudności
 • rekomendacja dalszego postępowania
 • możliwa online
Psychoterapia
 • indywidualna
 • długoterminowa, krótkoterminowa
 • okołoporodowa- z dzieckiem do 10 mies. życia
 • także online
Porada psychologiczna
 • określenie obszaru zapotrzebowania
 • udzielenie informacji służących zaplanowaniu konkretnych działań
 • dla osób które potrzebują wskazówek, informacji
Diagnostyka psychologiczna
 • diagnoza funkcjonalna osobowości/ zaburzeń osobowości
 • celem jest sporządzenie pisemnej opinii na temat określony przez klienta

KONTAKT

505-891-655
katarzyna.a.karbowska@gmail.com
ul. Jana Kochanowskiego 18/10
40-035 Katowice

Współpraca