Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj!

- Mark Twain

Obszary pracy

Rozwój indywidualny

Wzmacnianie odporności psychicznej, praca nad motywacją, poprawą jakości życia.

Zaburzenia osobowości

Trwałe, nieprzystosowawcze zachowania i postawy, które znacząco utrudniają funkcjonowanie.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia łaknienia (odżywiania) o podłożu psychicznym.

Zaburzenia afektywne

Chorobowo podwyższony lub obniżony nastrój.

Zaburzenia lękowe

O różnorodnym pochodzeniu, potocznie nazywane nerwicami. Dominującym objawem jest lęk.

Kryzysy życiowe

Trudne sytuacje życiowe – strata ważnej osoby, utrata pracy, rozwód, kryzysy związane z orientacją seksualną itp.

Trudności w relacjach

Trudności doświadczane w relacjach z ludźmi – w obszarze pracy zawodowej, związkach, rodzinnych.

O mnie

W Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej świadczę profesjonalną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dorosłych oraz młodzieży (od 15 r.ż).

Jestem z wykształcenia psychologiem (Uniwersytet Śląski, ukończenie studiów w 2007 r.) oraz psychoterapeutą (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończenie studiów podyplomowych w 2014 r.). Od 2008 roku pracuję jako psycholog, od 2012 jako psychoterapeuta.

W maju 2021 roku zdałam egzamin Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i uzyskałam certyfikat o numerze 928. W pracy terapeutycznej staram się rozumieć funkcjonowanie człowieka przez pryzmat psychodynamiczny, choć korzystam w mojej pracy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii (evidence based psychotherapy approaches).

Szkolę się z zakresu psychodramy (w Polskim Instytucie Psychodramy) oraz psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (specjalizacja kliniczna dla psychologów organizowana przez Uniwersytet SWPS w Katowicach). Od 2019 roku rozwijam się w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń związanych z traumą (PTSD,CPTSD,DID). Uczestniczyłam w szeregu warsztatów związanych z tą tematyką, między innymi w warsztacie dotyczącym rozpoznawaniu zaburzeń dysocjacyjnych za pomocą wywiadu klinicznego Trauma & Dissociation Symptoms Interview (TADS-I). Ukończyłam szkolenie pierwszego stopnia EMDR pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (składające się z dwóch części).

Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii EMDR. Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami zdobywałam podczas staży zarówno do szkolenia psychoterapeutycznego, jak i w trakcie specjalizacji klinicznej. Pracowałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego ( z dorosłymi), w ośrodku pomocy społecznej z rodzinami zastępczymi, dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w rodzinach zastępczych, dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi interwencji terapeutycznych (poradnia wczesnego wspomagania rozwoju). W obszarze edukacji pracowałam jako psycholog szkolny (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) a także jako wykładowca akademicki (prowadząc przedmioty dla studiów magisterskich: psychologia kliniczna), prowadziłam też szkolenia oraz grupy ogólnorozwojowe. Interesuje mnie psychoanaliza oraz neuropsychologia.

Oferta

Każde spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 200 zł, można płacić przelewem, blikiem lub kartą.
Konsultacja
 • rozpoznanie potrzeb pacjenta
 • dookreślenie natury zgłaszanych trudności
 • rekomendacja dalszego postępowania
 • możliwa online
Psychoterapia
 • indywidualna
 • długoterminowa, krótkoterminowa
 • okołoporodowa- z dzieckiem do 10 mies. życia
 • także online
Porada psychologiczna
 • określenie obszaru zapotrzebowania
 • udzielenie informacji służących zaplanowaniu konkretnych działań
 • dla osób które potrzebują wskazówek, informacji
Diagnostyka psychologiczna
 • diagnoza osobowości
 • diagnoza predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziny zastępcze
 • celem jest sporządzenie opinii na temat określony przez klienta

KONTAKT

505-891-655
katarzyna.a.karbowska@gmail.com
ul. Jana Kochanowskiego 18/10
40-035 Katowice

Współpraca